Monday, July 25, 2011

100 ARAW NG KOMIKS (Day 26) Boy Labi

100 ARAW NG KOMIKS (Day 26) Boy Labi - Unang lumabas sa MLU Comic ko noong Komikon 2009. Minsan lang siya lumabas at sa iisang panel lang sa komiks. Hinde ko alam kung bakit paborito siyang character nila Maika Ezawa at Tepai Pascual ng Meganon Comics. Ang fan art na ito ay gawa ni Tepai. :) 

No comments:

Post a Comment

Web Site Counter
typewriters