Sunday, August 14, 2011

100 ANK: KALAYAAN Fan art

100 ARAW NG KOMIKS:Kalayaan Fanart. Miyembro rin ng Bayan Knights! isa pang astig na Komiks mula kay Gio Paredes.

No comments:

Post a Comment

Web Site Counter
typewriters