Friday, August 12, 2011

100 ARAW NG KOMIKS: Ang Panday Fanart(bolpen sketch)

100 ARAW NG KOMIKS: Ang Panday Fanart(bolpen sketch) Sikat na Pinoy Komiks karakater na ginawan ng madaming pelikula mula sa panulat ni Carlo J Caparas at guhit ni Steve Gan.

No comments:

Post a Comment

Web Site Counter
typewriters