Friday, August 12, 2011

100 ARAW NG KOMIKS: Darna Fanart

100 ARAW NG KOMIKS: Darna Fanart. Isang Classic pinoy Komiks/tv/movie super hero. Sino bang Pinoy ang hinde nakakakilala sa kanya. Karaketer ni Mars Ravelo at dibuho ni Nestor Redondo. 

No comments:

Post a Comment

Web Site Counter
typewriters