Saturday, August 13, 2011

100 ANK: Manila Man Fanart

‎100 ARAW NG KOMIKS: Manila Man Fanart (bolpen sketch) Bayan Knights member and original Character by Rh Quilantang. Matagal ko ng gustong gumawa ng Manila Man Fan art Buti na na lang ay 100 araw ng komiks! :D

No comments:

Post a Comment

Web Site Counter
typewriters