Thursday, August 4, 2011

100 ARAW NG KOMIKS: OVERDRIVE(fan art)

100 ARAW NG KOMIKS: OVERDRIVE(fan art) - karakter ni Mark Rosario ng Bayan Knights at isa ko ring mabuting Kaibigan. :) 

No comments:

Post a Comment

Web Site Counter
typewriters