Tuesday, August 9, 2011

100 ARAW NG KOMIKS: Angry Man Fan art, original character by Victor Gagni ng Silent Sanctum manga. Isang Call center agent ang bida sa comics na to kaya gumawa ako ng fanart. :D 

1 comment:

Web Site Counter
typewriters