Thursday, August 4, 2011

‎100 ARAW NG KOMIKS: Taal Monster (fan art)

‎100 ARAW NG KOMIKS: Taal Monster (fan art) Isang nakakatuwang komiks mula kay Macoy Kulit. Saan kayo nakakita ng giant montster na naka-pajama at nag-eelevator? :) Kasama ang Taal Monster VS. Evil Space Paro-paro sa Sulyap Komiks Anthology mula sa Komikon Inc.

No comments:

Post a Comment

Web Site Counter
typewriters