Monday, July 11, 2011

‎100 ARAW NG KOMIKS (Day 12) Mukat Comics sa Baguio!

‎100 ARAW NG KOMIKS (Day 12) Mukat Comics sa Baguio! :D Pupunta ang Mukat Comics sa Norte! Dadayo ang Mukat Comics sa Unang Baguio City Comics Convention sa Baguio City National HighSchool Auditorium mula 9am hanggang 8pm! :D Magdadala ako ng copya ng Comics Creation Compilation Comics! (Baboy, Dogstyle, MLU), EDSA, 24 hr Comics and Beyond!, at Mukat Issues 1,2, and 3! limited copies lang ang dadalhin ko kaya sana ay samantalahin nyo! :) Kita-kita mga taga norte! mga kababayan ko! isa rin akong Ilocano! Mula sa Lingayen Pangasinan!

No comments:

Post a Comment

Web Site Counter
typewriters