Thursday, July 21, 2011

100 ARAW NG KOMIKS (Day 22) Ruta at Boy Padala

100 ARAW NG KOMIKS (Day 22) Ruta at Boy Padala - LBC Domain ang official Newsletter ng LBC. Empleyado ang tatay ko sa kompanya, bukas ang newsletter sa mga submission kasama na dito ang komiks. Nung nasabihan ako ng tatay ko gumawa ako ng dalawang strips ang Ruta at Boy Padala. Tungkol ito sa buhay ng isang delivery man ng LBC at sa front desk ng opisina. Nakapag-submit siguro ako ng  sampung strips, hinde kasi ako nakatira na sa Pangasinan.

No comments:

Post a Comment

Web Site Counter
typewriters