Sunday, March 4, 2012

Mukat Issue 5


Kamuro Gang, ang magiging cover ng Mukat Issue 5. Sila sina Jovi, Babsi at Ompoy. Abangan at kilalanin sila sa susunod na Summer Komikon. 

No comments:

Post a Comment

Web Site Counter
typewriters